Boisz się zmian w swoim życiu? A co ma powiedzieć Volkswagen, który właśnie postanowił przeprowadzić rewolucję

Krok po kroku

Wprowadzanie innowacji to jedno, a odpowiednie zarządzanie to drugie. Te elementy, niezależnie od branży, tworzą ze sobą synergię. Racjonalne planowanie oraz zarządzanie finansami pozwala na ciągły rozwój, ekspansję na nowe rynki oraz tworzenie zapadających w pamięć kampanii marketingowych. Czasami jednak przychodzi moment, kiedy potrzebne są zmiany. Nie tylko w asortymencie, ale też na szczeblu administracyjnym. Tak zdecydował Volkswagen, który ogłosił, że od 1 września bieżącego roku wprowadza nowy podział zadań.

Zmiana struktury zarządu

Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnego komunikatu ogłoszonego przez koncern, grupa Volkswagen rozwija działalność swojego zarządu. Od tego momentu będziemy mieli do czynienia m.in. z nowym podziałem obowiązków, który został zatwierdzony przez stosowną uchwałę. Nowy prezes zarządu, Oliver Blume, ma koncentrować się w głównej mierze na strategii, jakości, projektowaniu oraz na spółce zależnej CARIAD, która zajmuje się oprogramowaniem. Wielkim zmianom nie ulegnie dotychczasowa struktura innych centralnych działów: finansowego, prawnego, IT, czy tego zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Co ciekawe, zredukowana została liczba osób w zarządzie z dwunastu do dziewięciu członków. Volkswagen twierdzi, że jest to pochodną zainicjowanych działań, które mają na celu jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie grupą.

Jak zauważa prezes zarządu, jedną z najważniejszych koncepcji jest współdziałanie koncernu z grupami marek, które otrzymają większą odpowiedzialność biznesową. Grupa ma definiować cele, które będą zapewniały odpowiedni stopień synergii dla platform i technologii. Ponadto, zarząd grupy ma koncentrować się na głównych obowiązkach, takich jak orientacja strategiczna oraz odpowiednia alokacja kapitału. Specjalistyczne grupy odpowiadające za zakupy, rozwój, czy sprzedaż zostaną połączone w tzw. komitet wykonawczy, który będzie odpowiadał za łączenie marek i działów, zapewniając jednocześnie maksymalny poziom działalności operacyjnej. Poza tym, doszło do licznych zmian zakresu obowiązków na szczeblach kierowniczych. I chociaż wiele osób pozostało na dotychczasowych stanowiskach, to dla wielu z nich zmieni dotychczasowe, codzienne biurowe nawyki.

Motorejestr.pl

Znajdź sklep motoryzacyjny w pobliżu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gorące newsy

Porady motoryzacyjne